JESUS DID IT! (ALBANIAN Translation)

 

 

Jezusi e b�ri at�! At� q� �do person duhet t� dini
Jezusi e b'ri at'!
'far' CDO person duhet t' dini
   
(Kliko mbi theksuar m' sip'r p'r t' d'gjuar)
S O SI A ai b'jm' ? Per'ndis' Bibla e Shenjt' na siguron t' 'FAR' Jezu Krishti e b'ri , dhe pse.  
Bibla (Per'ndis'vet'mWord besuesh'm p'r rac'n njer'zore) na tregon:T' gjith' ne kan' lindur me nj' natyr' m'katare. Ne e trash'guar at' ngaAdami dhe Eva - dy njer'zit e par' e krijuar - p'r shkak t' mosbindjes s' tyre (m'katin) ndaj Zotit. Jezu Krishti pagoi p'r falje shpirt'rore t' gjith've t' vij' Dita e Gjykimit, duke marr' d'nimin e tyre duke vdekur nj' vdekje mizore n' kryq - q' do t' thot'TUAJd'nimin.

Kjo 'sht' e drejt'! Jezu Krishti e b'ri at'!  Jezusi pagoi pages'n shp'rblyes p'r faljen tuaj t' p'rjetshme SHPIRT'RORE - falje tuaj FALAS nga vdekja e p'rjetshme frymore Dit'n e Gjykimit .


Paramendoni qen' n' nj' sall' gjyqi, dhe gjykat'si ka vet'm t' d'nuar me vdekje p'r krimin q' ka kryer. Gjithashtu imagjinoni duke qen' Jezu Krishti avokati juaj. Jezu Krishti i thot' gjyqtarit (ose me fjal' t' tjera, Per'ndia Ati Qiellor): "Nderi juaj, un' dua p'r t' sh'rbyer d'nimin e klientit tim dhe t' paguaj' 'mimin p'r e tij / saj zullumqar duke vdekur n' vend k'shtu q' klienti im mund t' shkojn' t' lir' nga krimi ai / ajo ka kryer. "A mund t' imagjinoni dikush duke b'r' nj' gj' t' till' p'r ju ?!  Jezusi e b'ri at'!

Sigurisht ju mund t' jet' duke th'n' p'r veten edhe n' at' moment: Un' nuk kam b'r' asgj' p'r t'u d'nuar p'r t' vdekur! Un' jam duke u akuzuar n' m'nyr' t' gabuar! "'far' t' kam gjoja b'r' Per'ndia ?!" Ja p'rgjigjja juaj: Per'ndia i dha 10 urdh'rimet p'r njer'zit p'r t' mbajtur n' Bib'l Dhiat'n e Vjet'r. Kushdo q' thyen vet'm nj' nga ato urdh'rime duhet t' d'nohet p'r thyerjen e tyre kund'r Per'ndis'. Ku e b'n at' t' thot' se ?! Ajo thot' se n' Romak've 6:23: Sepse paga e m'katit 'sht' vdekja [ Eternal vuajtje p'r m'katet e dikujt], por dhuntia e Per'ndis' 'sht' jeta e p'rjetshme n' Jezu Krishtin, Zotin ton'. A keni g'njyer ndonj'her'? G'njyer vet'm nj' her'? Secili prej nesh ka g'njyer t' pakt'n nj' her'. Numri 9 nga 10 urdh'rimet thot': Nuk do t' kesh (d'shmi t' rreme). Ti e di at' q' na b'n t'? Nj' g'njeshtar pabindur m'katon kund'r ligjit moral t' Per'ndis' - 10 urdh'rimet e tij. ( Zbulesa 21: 8 gjithashtu na tregon at' q' Per'ndia mendon t' g'njyer). Ju vet'm lexuar mbi 'far' thot' Per'ndia p'r pabindur yn' m'katon kund'r Tij duke thyer vet'm ONE e ligjeve t' Tij morale: Paga e b'r' k'shtu 'sht' vdekja. Emocionale - vdekja shpirt'rore. Ndarja totale nga Per'ndia dhe agonizingly vuajtur p'r m'katet tona p'r gjith' p'rjet'sin' - krejt'sisht t' pavlefshme nga 'do dashuris', paqes, shpres's, g'zimit apo falje nga Per'ndia kurr' p'rs'ri (i njohur ndryshe si ferr). Por k'tu 'sht' nj' lajm BEST Per'ndis'! Ne mund t' marrim falje p'r 'do mosbindje tona (m'katet) kund'r Per'ndis' Atit dhe m'katet tona kund'r t' tjer've RIGHT NOW dhe t' ket' siguri RIGHT NOW se n' Dit'n e Gjykimit, m'katet tona nuk do t' mbahet kund'r nesh! P'r m' tep'r, emri yn' do t' jet' e shkruar n' Librin qengja jet's (Shih: Zbulesa 20:15 ). Si mund t' jet' ?! Duke k'rkuar Jezu Krishti p'r t' na fal' p'r m'katet tona dhe duke besuar se Ai na prej tyre ka falur thjesht duke pyetur ton' dhe besuar! Jezusi do t' b'jm' at'! 1 John 1: 8-9 thot': Po t' themi se jemi pa m'kat, g'njejm' vetveten dhe e v'rteta nuk 'sht' n' ne. Po t'i rr'fejm' m'katet tona, ai 'sht' besnik dhe i drejt' q' t' na fal' m'katet dhe t' na pastroj' nga 'do paudh'si. K'shtu, n' qoft' se ne kemi b'r' Jezus, Zotit ton' personal dhe Shp'timtari ... 'do her' q' ne m'katojm' - ne kemi 'do t' drejt' t' k'rkoj' Jezu Krishtin p'r t' na fal' m'katin ton' (s) - na pastroj' sikur ne kurr' nuk m'katoi - k'shtu q', kur zemra jon' ndalon rrahjen, ne mund t' jet' i sigurt' se ne nuk do t' duhet t' vuaj' d'nim t' p'rjetsh'm p'r m'katet tona. Jezu Krishti b'ri at' q' asnj' qenie tjet'r njer'zore ka b'r' ndonj'her' ose kurr' mund t' b'j'. Ai ishte i vetmi person n' k't' planet q' ka kurr' nuk m'katoi . Dhe p'r shkak se ai kurr' nuk m'katoi, Ai 'sht' i vetmi fli i pranuesh'm Per'ndia Ati do t' pranonte q' t' paguajn' pages'n shp'rblim p'r secilin nga m'katet tona. Kjo 'sht' thjesht e mahnitshme, nuk 'sht' ajo ?! Megjithat', Jezusi e b'ri at'! PSE?  P'r shkak t' Tij t' dashuris' p'r m'katar't humbur. Askush prej nesh nuk e di se kur zemra jon' do t' ndalet rrahje, nuk kemi? T' inkurajuar shum' p'r t' b'r' paqe me Per'ndin' At' n'p'rmjet Jezu Krishtit k't' moment . Lutuni dhe than' Jezusit ju vjen keq p'r m'katet tuaja kund'r Zotit. K'rkoni Atij t' t' shp'toj' nga m'katet tuaja. Daily v'n' At' PAR' n' 'do gj' q' ju mendoni, thoni dhe b'ni. Sa m' shpejt q' t' jet' e mundur, t' jet' pag'zuar me uj' , dhe i pyet dhe i besojn' Jezusit p'r t' mbushur ju me Frym'n e Shenjt' (dhe t' m'sojm' se si t' q'ndrojn' t' mbushur 'do dit'! ) K'shtu q' ju mund t' fuqizohet nga Fryma e Shenjt' q' t' g'zojn' t' lexuar Bibl'n e Dhiat's s' Re (Per'ndis' FUNDIT bes'lidhje Word p'r rac'n njer'zore), dhe t'u binden urdh'rimeve t' Per'ndis' ka regjistruar p'r ndjek'sit e Jezu Krishtit t' binden (Ajo 'sht' e mir' p'r ju - ju do t' shp'rblehet p'r t' b'r' k'shtu)!. Bashkohu me besimtar't e tjer' t' krishter' t' cil't mund t' ndihmojn' p'rgjigjeni pyetjeve t' shumta q' ju ndoshta keni, dhe q' do t' lutet p'r dhe ju inkurajojm'. Asking Jezu Krishtin t' jet' Shp'timtari yt personal, dhe duke e b'r' zot t' jet's tuaj 'sht' vendimi i urti ndonj'her' ju do t' b'ni.  Kjo do t'ju sjell' shp'rblime t' p'rjetshme g'zuar ... dhe Zoti do t' jet' aq i k'naqur q' ju keni

NUK tretur q'llimet e p'rjetshme q' Per'ndia ka planifikuar p'r ju!   Per'ndia nuk krijoi q' t' jet' nj' krijim tretur e tij - kurr' nuk harrojm' se - por kjo 'sht' deri n' ju p'r t' le t' punoj' n' jet'n tuaj - 'do dit'. Ai nuk do t'ju detyroj'. Ai duhet gjithmon' t' ftohen. (Marr'dh'nie intime nuk 'sht' e q'ndrueshme p'r koh' t' pacaktuar me nj' person tjet'r pa p'rpjekje,. As k'shtu me Per'ndin' Ajo k'rkon ndjekje ACTIVE . E personit m' t' ve'ant' n' jet'n tuaj  Per'ndia d'shiron k'rkimin tuaj aktive e Tij m' shum' se 'do gj' tjet'r n' jet'n tuaj . Ai d'shiron vendin e par' - . nuk e dyt' dhe n' k't' m'nyr' tuaj ... NO ONE atij 'sht' m' e d'shirueshme se jU Ai aq padurim d'shiron! ju p'r t' ardhur n' k't' realizim , nj' i dashur Ai me t' v'rtet' e b'n k't' jet' 'sht' pika juaj e fillimit me tuaj.. i dashur Krijuesin q' do t' zgjas' p'r p'rjet'si .)  

[Ju lutemi me lutje t' kaloj' k't' n' p'r dik' q' nuk mund t' ket' d'gjuar at' q' Jezusi b'ri p'r ta duke vdekur n' kryq. P'r t' p'rcjell' k't' me dik' n' gjuh'n angleze apo ndonj' gjuh' tjet'r, t' b'j' nj' shtypni Internet Kerko:  Jezusi b'ri IT TRANSLATIONS INDEX ]

PLEASE Copy dhe paste " Jezusi b'ri at'! " P'r t' ndihmuar t' ndar' ungjillin

Jezusi e b'ri at'!  
 

(Ju mund t' ngjitur "Jezusi b'ri edhe ajo!" N' Facebook faqen tuaj - n'nshkrim email - faqen e internetit - Blog - video t'; etj)

PLEASE B'ni kopje n' let'r t' "Jezusi b'ri at'!" Dhe t'i b'j' ata dispozicion p'r t' tjer't q' nuk kan' d'gjuar p'r k't' t' v'rtet' AWESOME - TRUST Zotit p'r t' ju jap m'nyra kreative p'r t' marr' ato n' duart e t' tjer've q' nuk ka d'gjuar QART' LAJME TE MIRA.

(Marrja e kopjeve t' shp'rndar': K'tu ka nj' . Fotografi pdf )

P'r t' gjith' ata q' nuk kan' mjete p'r t' shtypur nga nj' kopje t' ket' kopje t' b'ra p'r t' shp'rndar', ne do t' ju d'rgoj nj' kopje t' k'saj b'ri Jezusi IT! faqe gjoksore metalike p'r ju n' gjuh'n e zgjedhjes suaj. Thjesht na d'rgoni me email k'rkuar nj' kopje dhe na tregoni se 'far' gjuhe ju do t' donte at' n' (P'rdorni P'rkthyes Google Gjuha e vendosur n' t' majt' krye t' k'saj faqe p'r t' na tregoni se 'far' GJUH'N d'shironi kopje juaj t' jet' n'.) Sigurohuni q' t' na japin nj' adres' postare p'r t' d'rguar at' p'r t'.

P'r t' gjith' t' jetojn' n' SHBA kontinentale q' do t' donte 50 kopjet e Jezusit e b'ri at'! t' jen' n' dispozicion p'r t' tjer't, thjesht na d'rgoni me email k'rkuar ato dhe t' na siguroj' adres'n tuaj postare. Ne do t' jet' i gatsh'm p'r t' d'rguar ato p'r ju, p'r aq koh' sa fondet e ministris' lejojn'.   

Email jon': ptoffice@precious-testimonies.com

P'lqe k't' faqe? D'rgoje to a friend! 

HOME