Isus činio IT! �ta svaka OSOBA TREBA ZNATI
Isus činio IT!
'ta SVAKI osoba treba znati
   
(Kliknite na podvukao iznad da čuju)S O 'TA LI JE
DO ? Bo'ja Biblija nas uvjerava od 'TA Isusa Hrista DID , i za'to.  Biblija (Bo'jasamopouzdane Word za ljudski rod) nam ka'e:Svi smo rođeni s gre'ne prirode. Naslijedili smo ga odAdama i Eve - prva dva stvorili ljudi - zbog njihove neposlu'nosti (grijeh) Bogu. Isus Krist platio za duhovnu pomilovanje svačije doći Sudnji dan tako 'to njihove kazne umire okrutnom smrću na krstu - to značiVA'Akaznu.

Tako je! Isus Krist je to uradio!  Isus je platio plaćanje otkupnine za ETERNAL DUHOVNA OPRO'TAJ - VA' BESPLATNO PARDON od Vječne duhovna smrt DOĐITE Sudnji dan .


Zamislite da ste u sudnici, a sudija je samo osuđen na smrt za zločin ste počinili. Također zamisliti Isusa Krista kao svog advokata. Isus Hristos ka'e sudija (ili drugim riječima, Bog nebeski Otac): "Časni sude, ja 'elim na izdr'avanje kazne mog klijenta i platiti cijenu za njegove / njene pogre'no radi po umire umjesto tako da je moj klijent mo'e biti slobodan od zločin on / ona je počinio. "mo'ete li zamisliti netko radio takvu stvar za vas ?!  Isus činio IT!

Naravno da se mo'e reći sebi iu tom trenutku: Nisam učinio ni'ta da se osuđeni da umru! Ja se la'no optu'en! "Ono 'to sam navodno GOTOVO, Bog ?!" Evo ti odgovor: Bog je dao 10 zapovijedi za ljude da ostanu u Starom zavjetu Biblije. Svako ko razbija samo jedan od tih zapovijedi moraju biti ka'njeni za njih razbijanje protiv Boga. Gdje to pi'e ?! Ona ka'e da je u Rimljanima 6:23: Za plata za greh je smrt [ Vječna patnja za nečije grijehe], ali slobodan dar Bo'ji je 'ivot vječni u Hristu Isusu na'em Gospodu. Jeste li ikada lagao? Lagao samo jednom? Svako od nas je lagao barem jednom. Broj 9 od 10 zapovijedi ka'e: Neće' lagati (svedoči la'no). Zna' 'ta nas to čini? A neposlu'an gre'noj la'ov protiv Bo'jeg moralnog zakona - Njegov 10 zapovijedi. ( Otkrivenje 21: 8 nam takođe govori ono 'to Bog misli da la'e). Upravo ste pročitali iznad onoga 'to Bog ka'e o na'im neposlu'ne grije'iti protiv Njega razbijajući samo JEDAN Njegovog moralnog zakona: Plate tome je smrt. Emocionalna - duhovna smrt. Potpuno odvajanje od Boga i u'asno pati za na'e grijehe za sva vremena - potpuno li'eni bilo ljubavi, mira, nade, radosti ili oprost od Boga nikada (inače poznat kao pakao). Ali evo najbolja vest BO'JA! Ne mo'emo dobiti oprost za sve na'e neposlu'nosti (grijehe) protiv Boga Oca i na'e grijehe protiv drugih SADA i imaju sigurnost SADA da je na dan presude, na'e grijehe neće biti protiv nas! Osim toga, na'e ime će biti napisano u Jagnjad Book of Life (Vidi: Otkrivenje 20:15 ). Kako je to moguće ?! Tra'eći Isusa Krista da nam oprosti na'e grijehe i vjerovanje da On nas je od njih je oprostio jednostavno na' pitam i poverenja! Isus će to učiniti! 1 John 1: 8-9 ka'e: Ako ka'emo da nemamo grijeha, sebe varamo, i istine nema u nama. Ako priznajemo grijehe, On je vjeran i pravedan da nam oprosti na'e grijehe i očisti nas od svake nepravde. Tako ako napravimo Isus na'e lične Gospoda i Spasitelja ... svaki put mi grije'imo - mi imamo pravo tra'iti Isusa Krista da nam oprosti na'e sin (e) - očisti nas kao da nikada nismo sagrije'ili - pa kad srce prestane da kuca, mo'emo biti sigurni da nećemo morati da trpi večnog prokletstva za na'e grijehe. Isus Krist učinio ono 'to nijedan drugi čovjek nije uradio ili ikada mogao. On je bio jedina osoba na ovoj planeti koji nikada nije sagrije'io . I zato 'to nikada nije sagrije'io, On je jedini prihvatljiv 'rtva Boga Oca bi prihvatio da plati plaćanje otkupnine za svakog od na'ih grijeha. To je jednostavno AMAZING, zar ne ?! Ipak, Isus činio IT! ZA'TO?  Zbog svog LOVE za izgubljenim gre'nicima. Niko od nas ne zna kada će na'a srca zaustaviti batine, zar ne? Biti visoko preporučuje da se pomiri s Bogom Ocem kroz Isusa Hrista ovom trenutku . Moli se i reci Isus ti je 'ao za grijehe protiv Boga. Pitaj ga da vas spasiti od greha. Svakodnevno ga PRVI u svemu 'to misli, ka'e i uradi. 'to je prije moguće, biti kr'ten vodom , i pitati i veruj Isusa da vas ispuni Duhom Svetim (i naučiti kako da STAY popuniti dnevno! ) Tako da mo'ete biti osna'eni Duhom Svetim da u'ivaju čitajući Novi zavjet Biblija (Bo'ja NAJNOVIJE zavjet Word ljudskoj rasi), i slu'aju komande Bog je snimio za sljedbenici Isusa Krista da slu'a (to je dobro za vas - od vas će biti nagrađeni za to)!. Pridru'iti drugih hri'ćanskih vernika koji mo'e pomoći odgovoriti na mnoga pitanja vjerovatno imate, a koji će se moliti za i ohrabriti vas. Tra'eći Isusa Hrista da bude tvoj ličnog Spasitelja, i 'to ga Gospodar tvoj 'ivot je najmudriji ODLUKU ĆE' ikada.  To će vam donijeti večni radostan nagrade ... i Bog će biti drago da imate

 

NIJE propao večnog svrhe Bog je planirao za vas!   Bog te nikada stvoren da bude izgubljeno stvaranje Njegove - nikada zaboraviti da - ali je do VAS da mu rade u svom 'ivotu - svakodnevno. On neće vas prisiliti. On mora uvijek biti pozvani. (Intimni odnos se nikada na neodređeno vrijeme odr'ava s drugom osobom bez napora;. Ni tako s Bogom To zahtijeva ACTIVE te'nji . Od najvi'e posebna osoba u va'em 'ivotu  Bog 'eli svoje aktivne potrage za Njega vi'e nego bilo 'ta drugo u 'ivotu . On 'eli prvo mjesto - . ne drugom i u tome ... NIKO Njemu je po'eljnija od vAS On je tako 'eljno 'eli! da dođete u da je realizacija , dragi On uistinu Ovaj 'ivot je početna tačka sa svojim.. loving Creator koji će trajati vječnost .)  

[Molimo da u molitvi proći ovo nekome ko mo'da nisu čuli ono 'to je Isus učinio za njih umro na krstu. Da bi se to proslijediti nekome na engleskom ili nekom drugom jeziku, da li Internet pretra'ivanja kucanja:  Isus IT PREVODI INDEX ]
Molimo kopirajte i zaljepite " Isus IT! " ZA POMOĆ SHARE evanđelja

Isus činio IT!  
 

(Mo'ete paste "Isus IT!" Na svoj Facebook stranici - potpis e-po'te - web stranice - blog - video, itd)

MOLIMO prave papir KOPIJA "Isus IT!" I učiniti ih dostupnim svima koji nisu čuli ovaj stra'an ISTINU - TRUST GOSPOD da vam kreativne načine da ih u ruke drugih koji NIJE jasno čuti THE DOBRE VIJESTI.

(Kopiranje distribuirati: Evo . Pdf formatu )

Za sve one koji nemaju sredstava za ispisati kopiju imati kopije za distribuciju, mi ćemo vam poslati kopiju ove Isus učinio IT! strana po'tom vam na jeziku po va'em izboru. Jednostavno nam e-mail tra'i primjerak i javite nam na kom jeziku 'elite ga (Koristite Google Language Translator koji se nalazi u gornjem lijevom ove stranice da nam ka'e na kom jeziku 'elite da va' primjerak biti u.) Budite sigurni da nam daju mailing adresu poslati.

Za sve one koji 'ive u kontinentalnom SAD-u koji bih 50 FREE kopije Isus učinio IT! budu dostupni drugima, nama jednostavno email njih tra'i i da nam va'u po'tansku adresu.

Na'a e-mail: ptoffice@precious-testimonies.com

Like This Page? Poslati ga prijatelju! 

DOM