Isus učinio ga!
'to SVAKA osoba treba znati
   S O 'TO je on
učiniti ? Bo'ja Biblija nas uvjerava 'TO Isus Krist DID , i za'to.  Biblija (Bo'jasamopouzdan Riječ za ljudski rod) nam govori:Svi mi rođeni s grijehom naravi. Mi smo ga naslijedili odAdama i Eve - prve dvije su stvorili ljudi - zbog njihove neposlu'nosti (grijeh) s Bogom. Isus Krist platio za svačiji duhovni oprost doći Sudnji dan uzimajući kaznu po umire okrutnu smrt na kri'u - to znači dava'kaznu.

Tako je! Isus Krist je to učinio!  Isus je platio plaćanje otkupnine za svoje vječno duhovno Oprost - svoje slobodno pomilovanje od vječne duhovne smrti DOĐITE Sudnji dan .


Zamislite da ste u sudnici, a sudac je upravo vas osuđen na smrt za zločin koji ste počinili. Također zamisliti Isus Krist bio va' odvjetnik. Isus Krist ka'e suca (ili drugim riječima, Bog nebeski otac): 'Časni sude, ja 'elim slu'iti mojeg klijenta kaznu i platiti cijenu za njegov / njezin krivo djelima umirući umjesto da moj klijent mo'e ići bez zločin je on / ona je počinio.'mo'ete li zamisliti da netko radi takvu stvar za vas ?!  Isus učinio ga!

Naravno da se mo'e reći za sebe također u tom trenutku: Nisam učinio ni'ta da bude osuđen na smrt! Ja sam pogre'no optu'en! 'Ono 'to sam navodno učinio, Bog ?!' Evo ti odgovor: Bog je dao 10 zapovijedi za ljude dr'ati u Starom zavjetu Biblije. Svatko tko prekr'i samo jedan od onih zapovijedi moraju biti ka'njeni za njihovo razbijanje protiv Boga. Gdje se to reći da ?! Ona ka'e da je u Rimljanima 6,23: Jer je plaća grijeha smrt [ Vječna patnja za svoje grijehe], a dar Bo'ji jest 'ivot vječni u Kristu Isusu Gospodinu na'em. Jeste li ikada lagali? Lied samo jedan put? Svatko od nas je lagao barem jednom. Broj 9 od 10 zapovijedi ka'e: Nemoj lagati (svjedoči la'no). Znate li 'to to nas čini? Neposlu'nog grije'i la'ljivac protiv Bo'jeg moralnog zakona - Njegova 10 zapovijedi. ( Otkrivenje 21: 8 nam također govori 'to Bog misli o la'e). Vi samo čitati iznad onoga 'to Bog govori o na'em neposlu'ni grije'iti protiv Njega razbijanje samo JEDNU od njegovih moralnih zakona: Plaća tome je smrt. Emocionalni - duhovna smrt. Ukupno odvajanje od Boga i agonizingly pate zbog na'ih grijeha za cijelu vječnost - potpuno li'en bilo ljubavi, mira, nade, radosti ili oprost od Boga nikada (inače poznat kao pakao). No, ovdje je Bo'ja najbolja vijest! Mo'emo primiti opro'tenje za sve na'e neposlu'nost (grijehe) protiv Boga Oca i na'e grijehe protiv drugih upravo sada i imaju sigurnost upravo sada da je na Sudnji dan, na'i grijesi neće odr'ati protiv nas! Nadalje, na'e će ime biti zapisano u jaganjci knjigu 'ivota (Vidi: Otkrivenje 20:15 ). Kako je to moguće ?! Tra'eći Isusa Krista da nam oprosti na'e grijehe i vjerujući da ima nas od njih oprostio jednostavno na'e molba i povjerenja! Isus će to učiniti! 1 Ivan 1: 8-9 ka'e: Ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe obmanjuju, a istina nije u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. Dakle, ako bi Isus na' osobni Gospodin i Spasitelj ... svaki put grije'imo - mi imamo svako pravo tra'iti Isusa Krista da nam oprosti na'e grijehe (S) - očistiti nas kao da nikada nismo grije'ili - tako da kada na'e srce prestane kucati, mo'emo biti sigurni da nećemo morati trpjeti vječno prokletstvo za na'e grijehe. Isus Krist je učinio ono 'to nijedan drugi čovjek ikada učinio ili mogao ikada učiniti. On je bio jedina osoba na ovoj planeti koji nije sagrije'io . I zato on nikad sagrije'io, on je jedini prihvatljiv 'rtva Bog Otac bi prihvatili platiti plaćanje otkupnine za svakog od na'ih grijeha. To je jednostavno nevjerojatna, zar ne ?! Ipak je Isus učinio IT! ZA'TO?  Zbog Njegove ljubavi za izgubljenim gre'nicima. Nitko od nas ne zna kada će se na'e srce prestati kucati, zar ne? Biti visoko potiče se pomiriti s Bogom Ocem po Isusu Kristu ovaj trenutak . Molite i reci Isusa ti 'ao za svoje grijehe protiv Boga. Pitaj ga da vas spasiti od tvojih grijeha. Dnevni staviti ga PRVI u svemu mislite, govorite i radite. Kao 'to je prije moguće, biti voda krstio , i pitati i povjerenje Isusa da vas ispuniti Duhom Svetim (i vas naučiti kako ostati ispunjena dnevno! ), Tako da mo'ete biti ovla'teni od Duha Svetoga u'ivati čitajući novozavjetnu Bibliju (Bo'ja NAJNOVIJE savez Riječ ljudske rase) i slu'aju naredbe Bog snimljene za sljedbenika Isusa Krista poslu'ati (to je dobro za vas - vi ćete biti nagrađeni za to!). Pridru'ite se s drugim kr'ćanskim vjernicima koji mogu pomoći odgovoriti na mnoga pitanja vjerojatno imate i koji će se moliti za i potaknuti vas. Tra'eći Isusa Krista da bude va' osobni Spasitelj, i čineći ga Gospodara va'eg 'ivota je najmudriji odluka koju ćete ikada učiniti.  To će vam donijeti vječne radosne nagrade ... i Bog će biti tako drago da imate

 

NE izgubiti vječnih svrhe Bog planira za vas!   Bog vas nikada stvoren da bude izgubljeno stvaranje His - nikada zaboraviti da - ali to je do vas da se neka rade u svom 'ivotu - svakodnevno. On neće prisiliti. On mora uvijek biti pozvani. (Intimni odnos nikad se odr'ati na neodređeno vrijeme s drugom osobom bez napora;., Niti pred Bogom To zahtijeva aktivnu provedbu . Od najva'nijih posebnu osobu u svom 'ivotu  Bog 'eli SVOJ aktivnu provedbu Njega vi'e nego bilo 'to drugo u 'ivotu . On 'eli prvo mjesto - . ne drugi i na svoj tome ... NITKO mu je vi'e nego po'eljan vAS je tako 'eljno 'eli! vas da dođe do tog zaključka , dragi jedan je uistinu ovaj 'ivot je va'a početna točka s.. zavoljeli Stvoritelja koja će trajati vječno .)  

[Molimo da u molitvi proći ovaj na nekoga tko mo'da nisu čuli ono 'to je Isus učinio za njih umro na kri'u. Za prosljeđivanje to nekome na engleskom ili nekom drugom jeziku, ne Internet pretra'ivanje tipkati:  Isus učinio IT PRIJEVODI INDEX ]
Kopirajte i zalijepite ' Isus učinio IT! ' Olak'anja razmjene Evanđelja

Isus učinio ga!  
 

(Mo'ete zalijepiti 'Isus učinio IT!' Na svoj Facebook stranici - e-mail potpis - web - blog - video, itd)

MOLIMO izradu papira kopije 'Isus učinio ga!' I učiniti ih dostupnim drugima koji nisu čuli tu stravičnu istinu - POVJERENJE GOSPODIN da vam kreativne načine da biste dobili njima u ruke drugima koji NIJE jasno čuti DOBRE VIJESTI.

(Izrada kopija za distribuciju: Evo . Pdf file )

Za one koji ne raspola'u sredstvima za ispis kopije imati kopije koje su napravljene za distribuciju, mi ćemo vam poslati kopiju ove Isus učinio IT! stranica poslan na vas na jeziku po va'em izboru. Jednostavno nam e-mail tra'i primjerak i javite nam koji jezik bi 'eljeli u (Koristite Google prevoditelj jezika koji se nalazi u gornjem lijevom kutu ove stranice kako bi nam reći koji jezik 'elite svoj primjerak da se u.) Budite sigurni da nam mailing adresa poslati ga na.

Za svakoga koji 'ive u kontinentalnom dijelu SAD koji bi 'eljeli 50 besplatnih primjeraka Isus učinio IT! biti na raspolaganju drugima, jednostavno nam e-mail ih tra'i i dati nam svoju adresu.

Na' e-mail: ptoffice@precious-testimonies.com

Lajkaj ovu stranicu? Po'aljite prijatelju! 

DOM