Jesus gjorde det!
Hvad HVER person har brug for at vide
   S O HVAD gjorde han
G'RE ? Guds Hellige Bibel forsikrer os om HVAD Jesus Kristus DID , og hvorfor.  Bibelen (Gudsenestetrov'rdige Word for den menneskelige race) fort'ller os:Alle os blev f'dt med en synd natur. Vi har arvet det fraAdam og Eva - de f'rste to skabte mennesker - p' grund af deres ulydighed (synd) til Gud. Jesus Kristus har betalt for alles 'ndelige ben'dning kommer dommedag ved at tage deres straf ved at d' en grusom d'd p' korset - det betyderDINstraf.

Det er rigtigt! Jesus Kristus gjorde det!  Jesus betalte l'sesummen betaling for din evige 'NDELIGE tilgivelse - DIN GRATIS PARDON fra evig 'ndelig d'd COME Dommedag .


Forestil dig at v're i en retssal, og den dommer har netop d'mt dig til d'den for forbrydelsen, du beg'et. Ogs' forestille Jesus Kristus v're din advokat. Jesus Kristus siger til den refererende (eller med andre ord, Gud den himmelske far): 'Din 're, jeg 'nsker at tjene min klients straf og betale prisen for hans / hendes forkerte at g're ved at d' i stedet , s' min klient kan g' fri den forbrydelse, han / hun har beg'et.'Kan du forestille dig nogen g'r s'dan noget for dig ?!  Jesus gjorde det!

Selvf'lgelig kan du sige til dig selv ogs' i det 'jeblik: Jeg har ikke gjort noget for at blive d'mt til at d'! Jeg bliver falsk anklaget! 'Hvad har jeg angiveligt DONE, Gud ?!' Her er dit svar: Gud gav 10 bud for folk at holde i Det Gamle Testamente Bibelen. Enhver, der bryder blot 't af disse bud skal straffes for at bryde dem mod Gud. Hvor st'r der den ?! Den siger, at i Romerbrevet 6:23: For syndens l'n er d'den [ evige lidelser for ens synder], men den gratis gave fra Gud er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Har du nogensinde l'jet? Lied bare 'n gang? Enhver af os har l'jet mindst 'n gang. Nummer 9 af de 10 bud siger: Du m' ikke lyve (vidne falsk). Du ved, hvad der g'r os? En ulydige synde l'gner imod Guds moralske lov - Hans 10 bud. ( 'benbaringen 21: 8 fort'ller os ogs', hvad Gud t'nker for at lyve). Du har lige l'st over, hvad Gud siger om vores ulydige synde imod ham ved bare at bryde ET af hans moralske love: l'n at g're det er D'D. F'lelsesm'ssig - 'ndelig d'd. Samlet adskillelse fra Gud og pinefuldt lidelse for vore synder for al evighed - helt blottet for enhver k'rlighed, fred, h'b, gl'de eller tilgivelse fra Gud nogensinde igen (ellers kendt som helvede). MEN HER ER GUDS bedste nyhed! Vi kan modtage tilgivelse for alle vores ulydighed (synder) mod Gud Fader og vore synder mod andre LIGE NU og f' vished LIGE NU at p' dommens dag, vore synder vil ikke blive holdt imod os! Desuden vil vores navn skrives i Lambs Livets Bog (se: 'benbaringen 20:15 ). Hvordan kan det v're ?! Ved at sp'rge Jesus Kristus til at tilgive os for vore synder, og tillid til, at han har tilgivet os af dem blot ved vores sp'rge og tillidsfuld! Jesus vil g're det! 1 Joh 1: 8-9 siger: Hvis vi siger, at vi ikke har synd, bedrage vi os selv, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retf'rdig, s' han tilgiver os vore synder og renser os for al uretf'rdighed. S' hvis vi g'r Jesus, vor personlige Herre og Frelser ... hver gang vi synder - vi har al mulig ret til at bede Jesus Kristus til at tilgive os vor synd (e) - rense os, som om vi aldrig syndet - s' n'r vores hjerte stopper sl', vi kan v're sikre p', at vi ikke bliver n'dt til at lide evig forbandelse for vores synder. Jesus Kristus gjorde, hvad ingen anden menneske nogensinde har gjort eller nogensinde kunne g're. Han var den eneste person p' denne planet, der har aldrig syndet . Og fordi han aldrig syndet, han er den eneste acceptable offer Gud Fader ville acceptere at betale l'sesum betaling for hver af vore synder. Det er simpelthen fantastisk, ikke sandt ?! Alligevel Jesus gjorde det! HVORFOR?  P' grund af hans k'rlighed for tabt syndere. Ingen af os ved, n'r vores hjerte vil stoppe sl', g'r vi? V're meget opmuntret til at slutte fred med Gud Fader gennem Jesus Kristus i dette 'jeblik . Bed og fort'lle Jesus, du er ked af dine synder mod Gud. Bede ham om at redde dig fra dine synder. Daglig s'tte ham F'RST i alt, hvad du t'nker, siger og g'r. S' hurtigt som muligt, v're vand d'bt , og bede og stoler p' Jesus for at fylde dig med Hellig'nden (og l're dig at STAY fyldt dagligt! ), S' du ved Hellig'nden kan bemyndiges til at nyde at l'se Det Nye Testamente Bibelen (Guds SENESTE pagt Word til den menneskelige race), og adlyde kommandoerne Gud har registreret for tilh'ngere af Jesus Kristus til at adlyde (det er godt for dig - du vil blive bel'nnet for at g're det)!. Deltag med andre kristne troende, som kan hj'lpe med at besvare de mange sp'rgsm'l, du sikkert har, og hvem vil bede for og opmuntre dig. Beder Jesus Kristus til at v're din personlige frelser, og g're ham Herre i dit liv er den klogeste beslutning du VIL nogensinde g're.  Det vil bringe dig evige glade bel'nninger ... og Gud vil v're s' glade for, at du har

 

IKKE spildt evige hensigter Gud har planlagt for dig!   Gud aldrig skabte dig at v're en br'ndt skabelse af Hans - aldrig glemme, at - men det er op til DIG at lade ham arbejde i dit liv - hver dag. Han vil ikke tvinge dig. Han m' altid blive inviteret. (Intime forhold er aldrig opretholdt p' ubestemt tid med en anden person uden anstrengelse;. Og heller ikke s' med Gud Det kr'ver AKTIV forf'lgelse . Af de mest specielle person i dit liv  Gud 'nsker DIN aktiv forf'lgelse af ham mere end noget andet i dit liv . Han 'nsker F'RSTE sted - . ikke andet Og i din dermed ... iNGEN til ham er mere 'nskeligt end dIG Han s' ivrigt 'nsker! dig til at komme til denne erkendelse , k're Han virkelig g'r Dette liv er dit udgangspunkt med din.. k'rlig Skaber der vil vare i evighed .)  

[venligst b'n videregive dette til nogen, der m'ske ikke har h'rt, hvad Jesus gjorde for dem ved at d' p' korset. For at sende denne til en person p' engelsk eller et andet sprog, skal du g're en s'gning p' internettet skrive:  Jesus gjorde it OVERS'TTELSER INDEX ]
Du kopiere og inds'tte " Jesus gjorde det! " AT HJ'LPE dele evangeliet

Jesus gjorde det!  
 

(Du kan inds'tte "Jesus gjorde det!" P' din Facebook-side - e-mail signatur - hjemmeside - blog - video; etc.)

PLEASE MAKE papirkopier af "Jesus gjorde det!" Og g're dem tilg'ngelige for andre, der ikke har h'rt DENNE AWESOME SANDHEDEN - TILLID HERREN For at give dig kreative m'der at f' dem ind i h'nderne p' andre, der ikke har tydeligt h'res DEN GODE NYHEDER.

(Tage kopier til at distribuere: Her er en . Pdf-fil )

For enhver, der ikke har midler til at udskrive en kopi at lade fremstille eksemplarer til at distribuere, vil vi sende dig en kopi af denne Jesus gjorde det! side sendt til dig p' sproget i dit valg. Du skal blot kontakte os anmoder om en kopi, og lad os vide, hvilket sprog du 'nsker det i (Brug Google overs'tter er placeret 'verst til venstre p' denne side for at fort'lle os, hvilket sprog du 'nsker dit eksemplar at v're i.) V'r sikker p' at give os en postadresse at sende det til.

For alle, der bor i det kontinentale USA, der gerne vil 50 gratis eksemplarer af Jesus gjorde det! skal stilles til r'dighed for andre, blot kontakte os anmoder om dem og give os din postadresse.

Vores e-mail: ptoffice@precious-testimonies.com

Ligesom denne side? Send det til en ven! 

HJEM