JEZI te f' li!
Ki sa ki CHAK moun bezwen konnen
   S O KISA 'SKE LI
F' ? Bondye a V's' ban nou asirans nan KISA Jezikri 'SKE , ak pou ki rezon.  Bib la (Bondye as'lmankonfyans Paw'l pou ras imen an) di nou:Tout moun nan nou te f't ak yon nati peche. Nou eritye li nan menAdan ak 'v - de premye moun yo kreye - paske yo te dezobeyisans yo (peche) nan Bondye. Jezikri peye pou padonnen espirity'l tout moun nan vini Jou Jijman an pa pran pinisyon yo l' yo mouri yon lanm' mechan sou kwa a - sa vle dioupinisyon.

Sa a dwat! Jezikri te f' l '!  Jezi peye peman an ranson pou padon et'n'l nou ESPIRITY'L - Padonnen GRATIS ou a soti nan ETENEL lanm' espirity'l VIN JIJMAN DAY .


Imajine yo te nan yon sal tribinal, ak Jij la te jis kondane ou nan lanm' pou krim lan ou kom't. Epitou imajine Jezi Kris la ke yo te avoka ou yo. Jezikri di Jij la (oswa nan l't mo, Bondye Papa a ki nan sy'l la): "Honor ou, mwen vle s'vi fraz kliyan mwen an epi ou peye pri a pou l '/ li mal-f' pa mouri olye pou se konsa kliyan mwen an ka ale gratis nan krim nan li / li te kom't. "'ske ou ka imajine yon moun f' yon bagay konsa pou ou ?!  JEZI te f' li!

Natir'lman ou ka di t't ou tou nan moman sa a: Mwen pa te f' anyen yo dwe kondane a mouri! Mwen te manti akize! : -Kisa m 'sipozeman f', Bondye ?! "Isit la nan repons ou: Bondye te bay 10 k'mandman pou moun kenbe nan Bib la Testaman Old. Nenp't ki moun ki kraze jis youn nan moun ki k'mandman dwe pini pou kraze yo kont Bondye. Ki kote li di ke ?! Li di ke nan Women 6:23: Pou sal' yo nan peche se lanm' [ P'ap janm fini an soufrans pou peche yon s'l la], men kado a gratis nan Bondye se lavi et'n'l nan Jezikri, Sey' nou an. 'ske w te janm bay manti? Bay manti jis yon s'l fwa? Tout moun nan nou te bay manti omwen yon fwa. Nimewo 9 nan 10 k'mandman yo di: Piga ou janm bay manti (bay manti). Ou konnen ki sa ki f' nou? Yon dezobeyi peche mant' kont lalwa moral Bondye a - 10 k'mandman l yo. ( Revelasyon 21: 8 di nou tou sa Bondye panse nan bay manti). Ou jis li pi wo a sa Bondye di sou dezobeyi nou an peche sa a kont li pa kraze jis ONE nan lwa moral li: sal' yo nan f' sa se lanm'. Emosyon'l - espirity'l lanm'. Total separasyon soti nan Bondye, epi li agonizingly soufri pou peche nou pou tout let'nite - totalman anile nan nenp't ki lanmou, lap', espwa, k' kontan oswa padon nan men Bondye tout tan tout tan ank' (otreman li te ye k'm lanf'). Men isit la se pi bon NEWS BONDYE! Nou ka resevwa padon pou tout dezobeyisans nou an (peche) kont Bondye Papa a ak peche nou kont l't moun dwa kounye a epi yo gen s'titid dwa kounye a ki nan Jou a Jijman, peche nou yo PAP te f't kont nou! Anplis de sa, y ap mete non nou an dwe ekri nan Mouton Liv la nan lavi (Al gade nan: Revelasyon 20:15 ). KOUMAN KI KAPAB ?! Pa mande Jezi Kris la padonnen nou pou peche nou yo ak kw' ke li te gen padonnen nou nan yo tou senpleman pa mande nou yo ak kw'! Jezi pral f' li! 1 Jan 1: 8-9 di: Si nou di nou pa gen peche, nou twonpe t't nou, ak verite a se pa nan nou. Si nou konfese peche nou yo, Li se fid'l ak jis padonnen nou peche nou yo ak netwaye nou anba tou sa ki mal. Se konsa si nou f' Jezi p'son'l Sey' nou ak Sov' ... chak fwa nou peche - nou gen tout dwa yo mande Jezi Kris la padonnen nou nan peche nou an (yo) - netwaye nou tankou si nou pa janm peche - Se konsa, ke l' k' nou sispann bat, nou kapab asire ke nou pa pral gen soufri chatiman ki p'ap janm fini pou peche nou yo. Jezikri te f' sa pa gen okenn l't moun yo te janm f' anvan tout l't bagay ta ka f'. Li te moun nan s'lman sou plan't sa a ki te pa janm peche . Epi paske Li pa janm peche, Li se s'lman s'vis ofrann b't la akseptab Bondye Papa a ta aksepte yo peye peman ranson pou chak nan peche nou yo. Sa se tou senpleman etonan, se pa li ?! Men, Jezi te f' li! POUKISA?  Paske nan li renmen pou p'di mechan yo. Okenn nan nou konnen ki l' k' nou yo ap sispann bat, f' nou? Dwe tr' ankouraje yo f' lap' ak Bondye Papa a, gremesi Jezikri, moman sa a anpil . Priye epi di Jezi ou se regr't pou peche nou yo kont Bondye. Mande l 'pou kons've pou ou soti nan peche nou yo. Chak jou mete l ' FIRST nan tout bagay ou panse, di ak f'. Le pli vit ke posib, gen dlo batize , epi mande ak konfyans Jezi ranpli ou ak Sentespri a (epi moutre ou ki jan rete plen chak jou! ) Se konsa, ou kapab pouvwa pa pouvwa Sentespri yo jwi li Bib la Nouvo Testaman (Bondye a D'nye kontra Paw'l nan ras imen an), ak obeyi k'mandman Bondye te anrejistre pou disip nan Jezi Kris la obeyi (Li ta pi bon pou ou - ou pral rekonpans pou f' sa)!. Jwenn ak ak l't kwayan kretyen ki moun ki ka ede reponn kesyon yo anpil pwobableman ou genyen, epi ki pral priye pou epi ankouraje ou. Poze Jezikri yo dwe Sov' p'son'l ou, ak f' li Sey' a lavi ou se DESIZYON ki pi saj ou pral janm F'.  Li pral pote ou p'ap janm fini an rekonpans lajwa ... ak Bondye pral t'lman kontan ke ou gen

 

PA gaspiye rezon ki p'ap janm fini an Bondye te planifye pou ou!   Bondye pa janm kreye ou yo dwe yon kreyasyon gaspiye nan li - pa janm bliye ke - men li se jiska ou kite l 'travay nan lavi ou - chak jou. Li pa pral f'se ou. Li f't pou li toujou ap envite. (Entim relasyon pa janm soutni endefiniman ak yon l't moun san yo pa ef';. Ni pou ak Bondye Li mande AKTIF pouswit . Nan moun ki pi espesyal nan lavi ou  Bondye vle pouswit aktif ou a li plis pase nenp't l't bagay nan lavi ou . Li vle premye plas - . pa dezy'm ak nan ou li ap f' travay ... NO ONE l 'se pi plis dezirab pase oU Li se konsa prese vle! ou vini ak sa yo ki realizasyon , mwen renmen anpil yon s'l Li se vre wi: f' lavi sa a se pwen depa ou a ak ou yo.. renmen kreyat' ki pral dire pou let'nite .)  

[Tanpri pase lapriy' sa a sou yon moun ki pa ka tande deja sa Jezi te f' pou yo pa mouri sou kwa a. Voye sa a yon moun nan lang angle oswa yon l't lang, f' yon sezisman ent'n't Recherche li's:  JEZI te f' li TRANSLATIONS Main Index ]
TANPRI kopye epi kole " JEZI te f' li! " POU EDE pataje levanjil la

JEZI te f' li!  
 

(Ou ka kole "JEZI te f' li!" Sou paj Facebook ou - siyati imel - sit ent'n't - blog - videyo; elatriye)

TANPRI f' kopi sou papye "JEZI te f' li!", Epi f' yo DISPONIB POU l't moun ki pa t 'tande verite sa a AWESOME - Trust la Sey' ba ou fason kreyatif jwenn yo nan men yo nan l't moun ki pa gen anyen kl'man tande a BON NOUVEL.

(F' kopi yo distribye: Isit la nan yon . Pdf dosye )

Pou nenp't ki moun ki pa gen mwayen yo nan enprime soti yon kopi nan gen kopi te f' nan distribye, nou ap voye ba ou yon kopi sa a Jezi te f' li! paj poste voye bay ou nan lang nan chwa ou. Senpleman im'l nou mande yon kopi ak f' nou konnen ki lang ou ta renmen li nan (S'vi ak tradikt' nan Google Lang ki chita nan t't la kite nan paj sa a f' nou konnen ki lang ou vle kopi ou yo dwe nan.) Asire ou ke ou bay nou yon la poste yo voye l 'bay.

Pou nenp't moun ki k ap viv nan kontinantal Etazini a ki ta renmen 50 kopi gratis nan Jezi te f' li! yo dwe te f' ki disponib bay l't moun, tou senpleman voye yon im'l ba nou mande yo, li bay nou la poste ou yo.

Imel nou an: ptoffice@precious-testimonies.com

F' tankou paj sa a? Voye li nan yon zanmi! 

HOME