J'ZUS tette!
Mi MINDEN szem'ly tudnia kell
   S O MI mondott
DO ? Isten Szent Biblia biztos't benn'nket MI J'zus Krisztus DID , 's mi'rt.  A Biblia (Istencsakmegb'zhat' Word az emberi faj) azt mondja:Mindannyian sz'letett bűn term'szet't. Mi 'r'k'lte'd'm 's 'va - Az első k't teremtett ember -, mert azok engedetlens'g (sin) Istenhez. J'zus Krisztus fizetett mindenki lelki kegyelmet j'n Judgment Day az'ltal, hogy a b'ntet's hal'l kegyetlen hal'la a kereszten - ez azt jelenti,'Nb'ntet'st.

'gy van! J'zus Krisztus tette!  J'zus kifizette a v'lts'gd'jat befizet'st 'r'k lelki Megbocs't's - a szabad kegyelmet 'r'k lelki hal'l j'n az 't'let napja .


K'pzeld el, hogy a t'rgyal'teremben, a b'r' most 't'lt'k hal'lra a bűn'z's akkor elk'vetett. K'pzelni, hogy J'zus Krisztus az 'gyv'd. J'zus Krisztus mondja a b'r' (vagy m's szavakkal, Isten a mennyei Atya): 'B'r' 'r, szeretn'k szolg'lni az 'gyf'l mondat 's fizetni az 'r't az ő / ő igazs'gtalans'g 'ltal haldokl' helyett , 'gy a kliens mehet mentes a bűncselekm'ny / ő k'vetett el.'El tudod k'pzelni, hogy valaki csin'l egy ilyen dolog van ?!  J'ZUS tette!

Term'szetesen meg lehet mondani, hogy mag't is abban a pillanatban: nem tettem semmit 't'lt'k meghalni! 'n hamisan v'dolta! 'Mit 'll't'lag megt'rt'nt, Isten ?!' Itt a v'lasz: Isten adta 10 parancsolat, hogy az emberek ne a 'sz'vets'g Biblia. Aki megszegi csak egyike azoknak a parancsolatokat kell b'ntetni t'r's őket Isten ellen. Hol van ez meg'rva ez ?! Azt mondja, hogy a R'ma 6:23: Mert a bűn zsoldja a hal'l [ 'r'k szenved's az ember bűnei], de az Isten kegyelmi aj'nd'ka pedig az 'r'k 'let Krisztus J'zusban, a mi Urunkban. Előfordult m'r hazudott? Lied csak egyszer? Mindenki minket hazudott legal'bb egyszer. 9. sz'm a 10 parancsolat azt mondja: Te nem hazudnak (hamis tan's'got). Tudod, hogy mi tesz minket? A engedetlen v'tkezz'l hazug ellen Isten erk'lcsi t'rv'nye - Ő 10 parancsolat. ( Jel 21: 8 azt is elmondja nek'nk, hogy Isten mit gondol fekszik). Te csak elolvasni a fenti mit mond Isten a mi engedetlen v'tkezik ellene megt'ri csak EGY Ő erk'lcsi t'rv'nyek: A b'rek ezzel a hal'l. 'rzelmi - lelki hal'l. 'sszesen Istentől val' elszakad's, 's gy'trelmesen szenvedett a bűneink'rt az 'r'kk'val's'gra - teljesen semmis minden olyan szeretet, a b'ke, a rem'ny, az 'r'm 's a megbocs't's Isten soha t'bb' (vagy m's n'ven pokol). De itt van Isten legjobb NEWS! Kaphatunk bocs'natot minden engedetlens'g (bűn'k) ellen az Atyaisten 's bűneinket m'sok ellen MOST 's bizonyoss'ggal MOST , hogy az 't'let napj'n, bűneinket nem vonhat' ellen'nk! Tov'bb', a mi neve lesz 'rva a B'r'ny Book of Life (L'sd: Jelen'sek 20:15 ). HOGY LEHETS'GES?! K'rve, J'zus Krisztus, hogy megbocs'ssa a bűneink'rt, 's b'zva abban, hogy Ő megbocs'tott nekik egyszerűen a k'rt 's bizalommal! J'zus csin'lni! 1 J'nos 1: 8-9 azt mondja: Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn'nk, becsapjuk magunkat, 's az igazs'g nincs benn'nk. Ha megvalljuk bűneinket, hű 's igaz, hogy megbocs'ssa bűneinket 's megtiszt'tson minket minden gonoszs'gt'l. Ha teh't J'zust szem'lyes Urunk 's Megv'lt'nk ... minden alkalommal, amikor v'tkez'nk - m'r minden jogosult k'rni J'zus Krisztust, hogy megbocs'ssa bűneinket (ek) - megtiszt'tson minket, mintha mi sosem v'tkezett -, hogy amikor a sz'v meg'll verte, akkor biztos lehet abban, hogy nem kell szenvedni 'r'k k'rhozatra bűneink'rt. J'zus Krisztus tette, amit egyetlen m's emberi l'ny valaha, vagy soha nem tehetett. Ő volt az egyetlen ember ezen a bolyg'n, aki sohasem v'tkezett . 's mert soha nem v'tkezett, ő az egyetlen elfogadhat' 'ldozat az Atyaisten elfogadja fizetni v'lts'gd'jat fizet's minden bűneink. Ez egyszerűen hihetetlen, nem ?! M'gis J'zus tette! MI'RT?  Az Ő LOVE elveszett bűn's'ket. Egyik'nk sem tudja, mikor sz'v'nk meg'll ver's, nem igaz? Erősen 'szt'nzik, hogy b'kess'g az Atya Istennel J'zus Krisztuson kereszt'l ebben a pillanatban . Ima 's mondja J'zus akkor sajn'ljuk bűneidet Isten ellen. K'rd meg, hogy mentse meg a te bűneid. Napi Tegy'tek ELSŐ mindenben 'gy gondolja, mondjuk, 's nem. Lehető legr'videbb időn bel'l, a v'z megkeresztelkedett , 's k'rje, 's b'zik J'zust t'ltse meg a Szentl'lekkel ('s megtanulhatj'k, hogyan kell tart'zkod'st t'lt'tt naponta! ), 'gy fel kell hatalmazni a Szentl'lek 'lvezni olvas's az 'jsz'vets'g Biblia (Isten FRISS sz'vets'g Sz' hogy az emberi faj), 's tartsa be a parancsokat Isten r'gz'tve J'zus Krisztus k'vetői engedelmeskedni (Ez j' neked - akkor jutalmazz'k ezzel!). Csatlakozz a t'bbi kereszt'ny h'vő, aki seg'thet megv'laszolni a sok k'rd's akkor val'sz'nűleg, 's aki im'dkozik, 's javasoljuk,. K'rdezi, J'zus Krisztus, hogy a szem'lyes Megv'lt', 's hogy neki Lord 'leted legb'lcsebb d'nt's, amit valaha tenni.  Ez viszi az 'r'k vid'm jutalom ... 's Isten lesz annyira el'gedett, hogy van

 

NEM k'rba az 'r'k c'lra Isten tervezett az 'n sz'm'ra!   Isten soha nem teremtett, hogy legyen egy elvesztegetett l'trehoz'sa His - soha nem szabad elfelejteni, hogy - de ez ak'r TE , hogy hadd dolgozzanak az 'letedben - naponta. Ő nem fog k'nyszer'teni t'ged. Meg kell mindig meg kell h'vni. (Intim viszony soha nem tart's ideig egy m'sik szem'ly, erőfesz't's n'lk'l, sem olyan Istennel. Ez megk'veteli AKT'V t'rekv's a legk'l'nlegesebb ember az 'letedben.  Isten azt akarja, az akt'v t'rekv's Őt jobban, mint b'rmi m'st az 'letben . Azt szeretn', első helyen - nem a m'sodik. 's az ez'ltal ... sENKI neki előny'sebb, mint tE ! Ő 'gy moh'n v'gyik , hogy j'jj'n el ez a felismer's , kedveseim. Ő val'ban nem. Ez az 'let a kiindul'si pont az 'n szerető Creator amely ut'bbi 'r'kk'val's'g .)  

[K'rj'k im'ds'gos 't ezt valakinek, aki nem hallott, amit J'zus tett 'rt'k, hogy meghalt a kereszten. Ahhoz, hogy tov'bb'tsa ezt valaki angolul vagy m's nyelven, akkor az internetes keres's g'pel's:  J'zus nem IT FORD'T'S INDEX ]
K'rj'k, m'solja be ' J'zus nem IT! ', Hogy seg'tsen az evang'lium megoszt's'ra

J'ZUS tette!  
 

(Akkor be 'J'zus tette!' R' a Facebook oldalon - e-mail al''r's - weboldal - blog - video, stb)

K'RJ'K LEGYEN pap'ralap' m'solata 'J'zus tette!', 's azokat m'soknak, akik m'g nem hallott a f'lelmetes igazs'g - b'zol az 'rban, hogy az 'n kreat'v m'don k'rni őket m'sok kez'be, aki nem tiszt'n hallhat' AZ J' H'REK.

(M'solatok terjeszteni: Itt egy . Pdf file )

Mindenki sz'm'ra, aki nem rendelkezik az eszk'z'ket, hogy nyomtassa ki, hogy az elk'sz'lt m'solatok terjeszt'se, k'ld'nk 'nnek egy p'ld'nyt ebből a J'ZUS tette! oldal elk'ldj'k 'nnek a nyelven kapja meg. Egyszerűen 'rjon nek'nk k'r m'solatot, 's tudassa vel'nk, hogy milyen nyelven szeretn', hogy az (A Google Language Translator tetej'n tal'lhat' bal oldali, hogy elmondja nek'nk, hogy milyen nyelven szeretn' m'solat lenni.) 'gyeljen arra, hogy adja meg nek'nk a levelez'si c'met, hogy k'ldje el.

Mert b'rki 'l az amerikai kontinensen, akik szeretn'k 50 INGYEN p'ld'nyban J'ZUS tette! hozz'f'rhetőv' kell tenni , hogy m'sok, egyszerűen 'rjon nek'nk k'rve őket, 's adja meg nek'nk a levelez'si c'm.

Az e-mail: ptoffice@precious-testimonies.com

Kedvelni ezt az oldalt? K'ldd el bar'todnak! 

OTTHON