�sa ev NEKİR! �I her kes� div� bizanibe ku
'sa ev NEKİR!
'i EVERY Person div' bizanibe ku
   
(Click li jor diyar kir, da ku guhdariya)S
O 'I Gelo ew
DO ? Xwed' : Kit'ba P'roz bi me dide bawerkirin ji 'I 'sa Mes'h t'gih'ştim , ' 'IMA.  

The Bible (Xwed'bi ten'peyva dilsoz ji bo mirovan) ji me re dib'je:Her yek ji me bi xwezaya guneh' ji dayik b'n. Em j' ji maye,Adem ' Hewa - du yekem gel' afirandin - ji ber ku bi neguhdariya wan (guneh') ji bo Xwed'. 'sa Mes'h ji bo l'bor'na ruhan' her kes' pere b'n Roja Qiyamet', bi ezabek' bi xwe bi mirin' a hovane li ser xa'' - ku t' manaXWEceza.

Raste! 'sa Mes'h ev yek kir!  Berd'la 'sa k'ir''n bo FORGIVENESS r''h'an' B'DAW' te dayin - baxişandina we ji mirina B'DAW' WERE ROJA QIYAMET' .


Bifikirin ku di dadgeh' de, ' sermiyan hatiye, 'awa tu bi mirin' ji bo s'c' we de bir'n. J' xeyal 'sa Mes'h ji par'zer' xwe. 'sa Mes'h dib'je, ji bo ku dadger' (an j' bi gotineke din, ji Bav Xwed' re ezman'): "Dadmend, ez dixwazim ji bo xizmeta cezay' muwek'l' min ' cezakirina ji bo w' / w' ya 'ewt e-kirina bi dimirin li ş'na da muwek'l' min dikarin ji free here s'c' w' / w' p'k aniye. "Gelo h'n difikirin, yek kirina tiştek' wiha ji bo te ?!  'sa ev NEKİR!

B' guman tu dikar' b' ji bo xwe ' got: her di w' gav' de: Ez tiştek nekiriye ku ceza b' ku bimirin! Ez ku bi derewan tawanbar kirin! "Min 'i qaşo kirine, Xwed' ?!" Li vir, bersiva te ye: Xwed' 10 emr'n da ji bo kes'n ku di Ah'da Kevin Bible bipar'ze. Her kes' ku dişik'ne, ten' yek ji wan bi emr'n div' ji bo şikandina wan li dij' Xwed' b'n cezakirin. Li ku dib'jin ku ?! Ev dib'je ku di Romay' 6:23: 'imk' meaş' ku guneh dide, mirin e [ B'daw', 'ş ' ji bo guneh'n yek ya], l' diyariya Xwed' jiyana herhey' li Xudan' me Mes'h 'sa ye. Ma tu qet derew? Lied hema yek cara? Her kes ji me re hatiye k'm carek' derew. Hejmara 9 ji 10 emr'n dib'je: Tu nizan' derewan ne (ku şahidiya derew'n). H'n dizanin ka 'i ku ji me re j'? A derewker guneh neguhdaran li dij' zagon'n exlaq' Xwed' - 10 ferman'n w'. ( Peyxama Y'henna 21: 8 j' ji me re dib'je ku Xwed' y'n derew'n difikire). H'n bi ten' li ser tişt'n ku Xwed' li ser neguhdar me guneh li dij' w' bi şikandina ten' dib'je xwendin YEK Berd'la v' yek' mirin e: ji zagon'n exlaq' w'. Emotional - mirin giyan' ye. Veqetandina tevah' ji Xwed' ' agonizingly tehl ji bo guneh'n me ji bo hem' b'dawiy' de - bi temam' regezek tu hezkirin ' aştiy', h'viya, şah' an j' baxişandina ji Xweday' her ' her d'sa (na, wek dojeh' t' zan'n). L' di vir de ya ''tir NEWS Xwed'! Em dikarin ji bo hem' girtiy'n neguhdariy' me (guneh'n) bist'ne dij' Bav Xwed' ' ji guneh'n me de li dij' kes'n din a niha ' xwed' bihata a niha ku li ser Roja Qiyamet' de, guneh'n me de w' ne li dij' me p'k b'! Ji bil' v', nav' me d' di Lambs Kit'ba Jiyan' de niv's' (Bin're: Peyxama Y'henna 20:15 ). 'i away' dikare BE ?! By pirs ji 'sa Mes'h ji bo me ji bo guneh'n me bibih're ' bi baweriya ku ew ji me re ji wan bi h'san' ji aliy' xwe dipirs' ' hevr'ya me bih'rtin! 'sa ' w' bikim! 1 Y'henna 1: 8-9 dib'je: Eger em b'jin ku, em xwed' guneh, em xwe dixap'nin ' rast' bi me re tune. Eger em guneh'n xwe eşkere bikin, ew dilsoz e ' bi ten' ji bo li guneh'n me bibih're ' me paqij ji her neheqiy'. Bi v' away' eger em bikin ku 'sa Xudan şexs' ' Xilaskar' me ... her dem em guneh - em her maf heye ku bipirse 'sa Mes'h ji bo me ji guneh'n me (s) bibaxş'ne heye - paqij me wek ku em tu caran guneh - da ku, dema dil' me bisekine j' l'dan, em dikarin p'bawer bin ku, em ne ji w' cefay' bikiş'ne abad'n ' ji bo guneh'n me. 'sa Mes'h, ew tişt'n ku h' tu mirovan din hatiye kiriye an dikarin 'i bike. W' y' bi ten' li ser v' gerest'rk' ku b' qet guneh . ' ji ber ku ew tu caran guneh kir, ew bi ten' qurbana meqb'l e ji Bav Xwed', w' qeb'l bike ji bo dayina tezm'nat k'ir''na ji bo her yek ji guneh'n me. Ku bi ten', AMAZING, ne wusa ?! L' bel' 'sa ev NEKİR! 'IMA?  Ji ber ku ji w' LOVE ji bo gunehkaran ji dest da. Tu kes ji me dizanin dema ku dil' me ji l'dan' d' b' rawestandin, em 'i bikin? H'jay' cesaret ji bo aştiy' bi Bav Xwed', bi saya 'sa Mes'h v' gav' . Dua bikin, da ' 'sa re dib'jim, h'n xemg'n ji bo guneh'n xwe li dij' Xwed' ne. W' bipirsin ji bo we ji guneh'n xwe xilas bike. Daily w' bikujin FIRST di her tişt' de h'n difikirin, dib'jin ' nakin. Hind' ku z' dibe, b' av' imad , ' bixwazin ' bawer bikin ku 'sa ji bo we bi Ruh' * P'roz tije (' h'n' we 'awa bim'ne tije rojane! ) Tu dikar' b' ji aliy' Ruh' P'roz xurt ji bo hez dikin ku di Ah'da N' de 'nc'l (Xwed' LATEST peymana Peyv ji bo ku s'yeka mirovan), ' li gor emr'n Xwed' ji bo şagirt'n 'sa Mes'h ya ji bo ferman'n (Ev ji bo we baş e qeyd kiriye - h'n d' ji ber v' yek' xelat)!. Join bi bawermend'n din, y' ku dikare al'kar'ya bersivandina pirsan gelek we t' texm'nkirin, ' ku d' ji bo ku dua bike ' cesaret' bide we. B' pirskirin, 'sa Mes'h de be, Xelaskar' xwe y' şexs', ' ''kirina w' de, Xudan ji jiyana te ye THE WISEST BIRYARDAY'N' tu qet bikim.  Ev j' w' ji we re b'nin xelat ' hestek herhey' ... ' Xwed' w' pir k'fxweş b'm ku we

NOT tert ' armanc'n herhey' Xwed' ji bo te plankirin!   Xwed' h'n qet afirandin bibe creation tert ' ji w' - qet ji b'r nekin ku - di heman dem' de ev e ji bo TE to de bila di jiyana te de dixebitin - rojane. Ew d' bi zor' li we dikin. Ew div' her tim b'n vexwendin. (T'kiliya Intimate tu car ned'yar bi kesek din, b'y' ku hewl berdewamkirin;., Ne wisa bi Xwed' Ev p'w'st' bi xirecir ' ACTIVE . Kes' taybet her' di jiyana te de  Xwed' bixwaze pursuit 'alak XWE ji w' z'detir ji tiştek' din di jiyana te de . Ew dixwaze ji cih' FIRST - . ne diduyan ' li xwe kirina v' yek' ... NO yEK ji bo w' t' xwestin z'detir e YOU w' da li benda daxwaz! h'n b'n ba ku naskirin' , yek hezkir' Ew bi rast' nizane Ev jiyana niqteya hereket' te bi xwe ye.. loving Afir'ner' ku d' ji bo cara daw'n B'daw' .)  

[kerema xwe prayerfully ev li cem kesek' ku ne dikarin bih'st ku 'sa ji wan re bi mirina li ser xa'' kir re derbas bibe. P'ş ev ji bo kesek' li English an j' zimanek' din, do an W'rek Internet Search:  'sa ev t'gih'ştim TRANSLATIONS INDEX ]

KEREMA kop' ' paste " 'sa ev NEKİR! " TO Share Mizg'n'

'sa ev NEKİR!  
 

(H'n dikarin bi 'm'l' vr'key "'sa ev NEKİR!" Tikandin' r'pel Facebook te - s'gnat'rek email - Malpera - blog - video; hwd.)

KEREMA kop' kaxez "'sa ev NEKİR!" ' wan derbasbar ji y'n din re ku bih'stine ev HEQ'QET' AWESOME - ewle ye bi Xudan bidin YOU R' Creative didin ku wan ji nav dest'n kes'n ku ne EŞKERE bih'st THE n''ey'n baş.

(Kop'kirina ji bo belavkirin: Here ye a . File pdf )

Ji bo y' ku ji 'mkan'n ji bo 'ap kop' ji w' kop' bik' ji bo belavkirin xwed' ne, em ' ji we re biş'nim Kop'a v' 'sa ev NEKİR! r'pel ji bo te bi ziman' te bi xwe bijart' re b't şandin. Hema ji me re email xwestin ku copy ' me bi k'jan ziman' we d' li dixwazim, tikaye (bi kar b'ne Translator Google Ziman located li mil' 'ep' jor li ser v' r'pel' ji me re b'j' 'i ziman' dixwazin copy xwe di be.) Be sure bi me re ne a navn'şana ma'l' ji bo dxwaz'n bo.

Ji bo kesek' ku li Amer'ka parzem'n' ku dixwazin 50 kop' FREE y'n ku 'sa ev NEKİR! ji bo amade be ji bo y'n din, hema ji me re email de daxwaz ji wan re ' ji me re navn'şana ma'l' xwe ne.

Email me: ptoffice@precious-testimonies.com

Like Ev Page? Dxwaz'n bo heval' xwe re biş'ne! 

XANE