Jēzus to darīja! Ko katrs PERSONA jāzina
Jēzus to darīja!
Kas Katru Persona jāzina
   
(Klik'ķiniet uz uzsvērts iepriek' dzirdēt)

S
O KO viņ'
DO ? Dieva Bībele mums apliecina no KAS Jēzus Kristus DID , un kāpēc.  

Bībele (Dievavienīgaisuzticams vārds cilvēka rasi) stāsta:Mēs visi esam dzimu'i ar grēku dabu. Mēs mantojumā noĀdama un Ievas - pirmos divus izveidotos cilvēki - jo nepaklausību (sin) Dievam. Jēzus Kristus maksā par ikviena garīgā ap'ēlo'anu nāk Pastardiena, veicot savu sodu līdz mirst ne'ēlīgu nāvi uz krusta - tas nozīmē, kaSAVUsodu.

Tas ir labi! Jēzus Kristus to darīja!  Jēzus samaksāja izpirkuma maksu par savu mū'īgās garīgo Piedo'ana - Jūsu bezmaksas piedo'anu mū'īgās garīgās nāves NĀC SPRIEDUMS DIENA .


Iedomājieties, ka tiesas zālē, un tiesnesis tikko notiesāts jums nāvi par noziegumu jūs izdarīts. Arī iedomāties Jēzus Kristus ir jūsu advokāts. Jēzus Kristus saka tiesnesim (vai, citiem vārdiem sakot, Dievs Debesu Tēva): "Jūsu Gods, es gribu kalpot mana klienta teikumu un maksāt cenu par viņa / viņas nepareizi darot ko mirst nevis tāpēc mans klients var doties bez noziegums, viņ' / viņa ir izdarījis. "Vai jūs varat iedomāties, kāds darīt 'āda lieta jums ?!  Jēzus to darīja!

Protams, jums var sakot, lai sevi arī tajā brīdī: es neesmu darījis neko, lai tiktu piespriests mirt! Man tiek nepatiesi apsūdzēts! "Ko es it DONE, Dievs ?!" 'eit ir jūsu atbilde: Dievs deva 10 bau'ļi, lai cilvēki saglabātu Vecajā Derībā Bībelē. Ikviens, kur' pārtraukumiem tikai viens no 'iem bau'ļiem jābūt sodītu par tiem pret Dievu. Kur tas saka, ka ?! Tajā teikts, ka romie'i 6:23: Lai grēka alga ir nāve [ Mū'īgais cie'anas par saviem grēkiem], bet Dieva dāvana ir mū'īgā dzīve mūsu Kungā Jēzū Kristū. Vai esat kādreiz melojis? Lied tikai vienu reizi? Ikvienam no mums ir melojis vismaz vienu reizi. No 10 bau'ļiem skaits 9 saka: tev nebūs melot (nepatiesu liecību). Jūs zināt, ko tas mūs padara? Neticīgai grēkot melis pret Dieva morālo likumu - Viņa 10 bau'ļi. ( Atklāsmes 21: 8 arī stāsta mums, ko Dievs domā guļ). Jūs vienkār'i izlasīt iepriek' to, ko Dievs saka par mūsu nepaklausīgs grēkot pret Viņu sadalī'ana tikai VIENU Savu morāles likumi: Par to darot alga ir nāve. Emocionālā - garīgā nāve. Kopējais atdalī'ana no Dieva un agonizingly cie'anas par mūsu grēkiem, lai visu mū'ību - pilnīgi neeso'u jebkuru mīlestību, mieru, cerību, prieku un piedo'anu Dievam kādreiz atkal (citādi zināma kā ellē). Bet 'eit ir Dieva BEST JAUNUMI! Mēs varam saņemt piedo'anu par visiem mūsu neklausī'ana (grēkiem) pret Dieva Tēva un mūsu grēkus pret citiem RIGHT NOW un jābūt skaidrībai RIGHT NOW ka par Pastardiena, mūsu grēki nenotiks pret mums! Turklāt mūsu vārds tiks rakstīts Jēri Dzīvības Grāmatā (skatīt: Atklāsmes 20:15 ). Kā tad tā ?! Lūdzot Jēzus Kristus, kas piedod mums mūsu grēkus un ticot, ka Viņ' mums ir piedevis viņiem vienkār'i mūsu jautāts un uzticoties! Jēzus darīs to! 1 John 1: 8-9 saka: Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām pa'i sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņ' ir uzticīgs un piedod mums mūsu grēkus un 'ķīsta mūs no visas netaisnības. Tādējādi, ja mēs Jēzus mūsu personīgais Kungs un Glābējs ... katru reizi, kad mēs grēkojam - mums ir visas tiesības lūgt Jēzu Kristu piedot mums mūsu grēkiem (-iem) - attīra mūs, it kā mēs nekad grēkojis - tā, ka tad, kad mūsu sirds apstājas pukstē'ana, mēs varam būt pārliecināti, ka mums nebūs jācie' mū'īgās pazudinā'anu par mūsu grēkiem. Jēzus Kristus darīja to, ko neviens cits cilvēks ir kādreiz darīts, vai jebkad varētu darīt. Viņ' bija vienīgais cilvēks uz 'īs planētas, kur' nekad nav grēkoju'i . Un tāpēc, ka viņ' nekad nav grēkojis, Viņ' ir vienīgais pieņemamais upuris Dievs Tēvs piekristu maksāt izpirkuma maksu par katru no saviem grēkiem. Tas ir vienkār'i pārsteidzo's, vai ne ?! Taču Jēzus to darīja! KĀPĒC?  Pateicoties Viņa MĪLESTĪBAS zaudēto grēciniekiem. Neviens no mums zina, kad mūsu sirds pārtrauks si'ana, mēs? Ļoti ieteicams, lai miers ar Dieva Tēva caur Jēzu Kristu 'ajā brīdī . Lūdzieties un Jēzum jums ir 'ēl par taviem grēkiem pret Dievu. Lūdziet Viņam glābt jūs no saviem grēkiem. Ikdienas atvēliet Viņam FIRST , ko jūs domājat, teikt un darīt. Cik drīz vien iespējams, būtu ūdens kristīts , un lūgt un uzticēties Jēzum, lai piepilda jūs ar Svēto Garu (un iemācīt jums to, kā palikt piepildīta dienā! ), Lai jūs varētu būtu pilnvarota ar Svētā Gara baudīt lasot Jaunās Derības Bībeli (Dieva LATEST derība Word uz cilvēka rasi), un ievēro komandas Dievs ir reģistrētas sekotājiem Jēzus Kristus, lai paklausīt (tas ir labi, lai jums - jums tiks apbalvoti to darīt!). Pievienojies ar citiem kristie'u ticīgajiem, kas var palīdzēt atbildēt uz daudziem jautājumiem, kas jums, iespējams, ir, un kas lūdzas par un iedro'ināt. Lūdzot Jēzu Kristu būt jūsu personīgo Glābēju, un padarot Viņu par Kungu un savā dzīvē ir gudrākais lēmums jūs kādreiz veikt.  Tas dos jums mū'īgās līksms atlīdzības ... un Dievs būs tik priecīgs, ka jums ir

NAV iz'ķērdēta mū'īgajām mērķiem Dievs plānotajām jums!   Dievs nekad jūs radījis būt iz'ķērdēta izveide viņa - nekad aizmirst, ka -, bet tas ir atkarīgs no JUMS ļaut viņam strādāt savā dzīvē - katru dienu. Viņ' nevar piespiest tevi. Viņ' ir vienmēr ir uzaicināti. (Intīmas attiecības nekad nav bezgalīgi uzturēt ar citu personu bez piepūles;., Ne ar Dievu Tas prasa ACTIVE veik'anu . No visvairāk īpa'u personu savā dzīvē  Dievs vēlas savu aktīvo strādā'ana viņam vairāk nekā jebkas cits jūsu dzīvē . Viņ' vēlas pirmo vietu - . ne otrs Un jūsu darot ... NEVIENS Viņam ir vairāk vēlama nekā jUMS Viņ' tik dedzīgi vēlas! jūs nākt uz 'o realizācijas , dārgais vienu Viņ' patie'ām dara 'ī dzīve ir jūsu sākumpunkts ar savu.. mīlo's Creator kas ilgs mū'īgi .)  

[Lūdzu lūg'anu nodot to uz kādu, kas, iespējams, nav dzirdējis, ko Jēzus darīja, lai tiem mirst pie krusta. Lai pārsūtītu to kādam angļu vai citā valodā, vai interneta meklē'anas rakstīt:  Jēzus to darīja TULKOJUMI INDEX ]

Lūdzu, iekopējiet " JĒZUS DID IT! ", Lai palīdzētu dalīties evaņģēlijā

Jēzus to darīja!  
 

(Varat ielīmēt "JĒZUS DID IT!", Uz jūsu Facebook lapā - e-parakstu - mājas lapā - Blog - video, uc)

LŪDZU MAKE papīra kopijas "JĒZUS DID IT!", Un padarīt tos pieejamus citiem, kuri nav dzirdēju'i 'o for'o patiesību - uzticēties Kungs, lai dotu jums rado'us veidus, lai saņemtu viņiem rokās citiem, kas nav pietiekami skaidri dzirdēju LABAS ZIŅAS.

(Making kopijas izplatīt: Lūk . Pdf fails )

Ikvienam, kuram nav līdzekļu izdrukāt kopiju ir kopijas, kas veikti, lai izplatītu, mēs nosūtīsim jums kopiju JĒZUS darīja! lpp nosūtīts uz jums ar jūsu izvēlētajā valodā. Vienkār'i rakstiet mums pieprasa kopiju un ļaujiet mums zināt, kādā valodā jūs vēlētos to (Izmantojiet Google Language Translator , kas atrodas aug'ējā kreisajā stūrī 'ajā lapā, lai pastāstītu mums, kādā valodā jūs vēlaties, lai jūsu kopiju būt.) Noteikti pastāstiet mums tikai pasta adrese, lai nosūtītu to.

Ikvienam, kas dzīvo kontinentālajā ASV, kas vēlas 50 bezmaksas kopijas darīja Jēzus IT! būtu pieejami citiem, vienkār'i rakstiet mums tos pieprasa, un sniedz mums savu pasta adresi.

Mūsu e-pasts: ptoffice@precious-testimonies.com

Tāpat kā 'ī lapa? Nosūtiet to draugam! 

MĀJAS