Jesus gjorde det! Hva hver person trenger � vite
Jesus gjorde det!
Hva hver person trenger ' vite
   
(Klikk p' understreket over for ' h're)S O HVA FIKK HAN
GJ'RE ? Guds Hellige Bibelen forsikrer oss om HVA Jesus Kristus gjorde , og hvorfor.

Bibelen (Gudsenestetroverdig ord for den menneskelige rase) forteller:Alle av oss ble f'dt med en syndig natur. Vi arvet det fraAdam og Eva - de to f'rste skapte mennesker - p' grunn av deres ulydighet (synd) til Gud. Jesus Kristus betalte for alles 'nde ben'dning kommer dommens dag ved ' ta sin straff ved ' d' en grusom d'd p' korset - det betyrDINstraff.

Det er riktig! Jesus Kristus gjorde det!  Jesus betalte l'sepenger betaling for EVIG 'ndelig TILGIVELSE - Din gratis PARDON fra evig 'ndelig d'd KOM dommens dag .


Tenk ' v're i en rettssal, og dommeren har nettopp d'mt til d'den for forbrytelsen du beg'tt. Ogs' forestille Jesus Kristus som din advokat. Jesus Kristus sier til dommer (eller med andre ord, Gud himmelske far): 'Dommer, jeg 'nsker ' tjene min klients setning og betale prisen for hans / hennes galt ' gj're ved ' d' i stedet slik at min klient kan g' fri fra forbrytelsen han / hun har beg'tt.'Kan du tenke deg noen gj'r noe slikt for deg ?!  Jesus gjorde det!

Selvf'lgelig kan du si til deg selv ogs' i det 'yeblikket: Jeg har ikke gjort noe for ' bli d'mt til ' d'! Jeg blir feilaktig anklaget! 'Hva har jeg visstnok FERDIG, Gud ?!' Her er svaret: Gud gav 10 bud for folk ' holde i det Gamle Testamentet Bibelen. Alle som bryter bare ett av disse budene m' straffes for ' bryte dem mot Gud. Der st'r det at ?! Den sier at i Romerne 6:23: For syndens l'nn er d'den [ Evig lidelse for ens synder], men Guds n'degave er evig liv i Kristus Jesus, v'r Herre. Har du noen gang l'yet? Lied bare 'n gang? Alle av oss har l'yet minst 'n gang. Nummer 9 av de 10 bud sier: Du skal ikke ligge (vitne falskt). Vet du hva som gj'r oss? En ulydig synde l'gner mot Guds moralske lov - hans 10 bud. ( 'p 21: 8 forteller oss ogs' hva Gud mener om ' lyve). Du bare lese over hva Gud sier om v'r ulydige synde mot ham ved ' bryte bare ett av hans moralske lover: l'nn ' gj're det er D'D. Emosjonell - 'ndelig d'd. Total atskillelse fra Gud og smertefull lidelse for v're synder for all evighet - helt blottet for enhver kj'rlighet, fred, h'p, glede eller tilgivelse fra Gud igjen noensinne (ellers kjent som helvete). MEN HER ER GUDS beste nyheten! Vi kan f' tilgivelse for alle v're ulydighet (synder) mot Gud Fader og v're synder mot andre akkurat n' og har visshet AKKURAT N' at p' dommens dag, v're synder vil ikke bli holdt mot oss! Videre vil v'rt navn bli skrevet i Lammets Book of Life (Se: 'penbaringen 20:15 ). HVORDAN KAN DET V'RE?! Ved ' sp'rre Jesus Kristus for ' tilgi oss for v're synder og stole p' at han har tilgitt oss av dem bare ved ' sp'rre v're og tillitsfull! Jesus vil gj're det! 1 Joh 1: 8-9 sier: Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner v're synder, er han trofast og rettferdig tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dermed hvis vi gj'r Jesus, v'r personlige Herre og Frelser ... hver gang vi synder - har vi all rett til ' be Jesus Kristus til ' tilgi oss v'r synd (s) - renser oss som om vi aldri har syndet - slik at n'r v'rt hjerte slutter ' sl', vi kan v're trygg p' at vi ikke vil m'tte lide evig ford'mmelse for v're synder. Jesus Kristus gjorde det ingen andre menneske noensinne har gjort, eller noen gang kan gj're. Han var den eneste personen p' denne planeten som har aldri syndet . Og fordi han aldri syndet, han er den eneste akseptable offer Gud Fader ville akseptere ' betale l'sepenger betaling for hver av v're synder. Det er rett og slett fantastisk, er det ikke ?! Likevel var det Jesus IT! HVORFOR?  P' grunn av hans kj'rlighet for tapt syndere. Ingen av oss vet n'r v'rt hjerte vil slutte ' sl', gj'r vi? Bli sv'rt oppmuntret til ' slutte fred med Gud Fader ved Jesus Kristus dette 'yeblikk . Be og fortelle Jesus du er lei for dine synder mot Gud. Be ham om ' redde deg fra dine synder. Daglig sette Ham F'RSTE i alt du tenker, sier og gj'r. S' snart som mulig, v're vann d'pt , og be og stole p' Jesus for ' fylle deg med den Hellige 'nd (og l're deg hvordan du HOLD fylt daglig! ) Slik at du kan bli styrket av Den Hellige 'nd til ' like ' lese Det nye testamente Bibelen (Guds SISTE pakt Word til den menneskelige rase), og adlyde kommandoer Gud har tatt opp for etterf'lgere av Jesus Kristus til ' adlyde (det er bra for deg - du vil bli bel'nnet for ' gj're det!). Bli med andre kristne troende som kan bidra til ' svare p' mange sp'rsm'l du sannsynligvis har, og som vil be for og oppmuntre deg. Sp'r Jesus Kristus for ' v're din personlige frelser, og gj'r Ham Herre i ditt liv er den klokeste avgj'relsen du noensinne vil ta.  Det vil gi deg evige glede bel'nninger ... og Gud vil v're s' glad for at du har

IKKE bortkastet evige hensikter Gud har planlagt for deg!   Gud aldri skapt deg til ' v're en bortkastet etablering av Hans - aldri glemme at - men det er opp til deg ' la ham jobbe i ditt liv - hver dag. Han vil ikke tvinge deg. Han m' alltid bli invitert. (Intimt forhold er aldri vedvarende ubestemt tid med en annen person uten innsats,. Eller s' med Gud Det krever aktiv jakt . Av de mest spesielle personen i livet ditt  Gud 'nsker aktive jakten p' ham mer enn noe annet i livet ditt . Han 'nsker f'rsteplassen - . ikke andre Og slik gj'r ... INGEN ham er mer 'nskelig enn dU Han s' ivrig 'nsker! du kommer til at realisering , kj're Han virkelig gj'r dette livet er utgangspunktet med.. kj'rlige Creator som vil vare i all evighet .)  

[Vennligst ydmykt sende dette videre til noen som kanskje ikke har h'rt hva Jesus gjorde for dem ved ' d' p' korset. For ' videresende denne til noen p' engelsk eller et annet spr'k, gj'r et s'k skrive:  JESUS GJORDE DET OVERSETTELSE INDEX ]

Kopier og lim " JESUS GJORDE DET! " For ' hjelpe dele evangeliet

Jesus gjorde det!  
 

(Du kan lime "JESUS GJORDE DET!" P' din Facebook-side - e-signatur - nettsted - blogg - video; etc.)

PLEASE MAKE papirkopier av "JESUS GJORDE DET!" Og gj're dem tilgjengelig for andre som ikke har h'rt denne awesome SANNHET - TRUST Herren gi deg kreative m'ter ' f' dem i hendene p' andre som ikke har tydelig h'rt DEN GODE NYHETER.

(Kopiere ' distribuere: Her er en . Pdf-fil )

For alle som ikke har midler til ' skrive ut en kopi for ' ha kopier laget ' distribuere, vil vi sende deg en kopi av denne JESUS GJORDE DET! side sendt til deg p' det spr'ket du 'nsker. Bare send oss ber om en kopi, og la oss f' vite hvilket spr'k du vil at det i (Bruk Google Language Translator plassert 'verst til venstre p' denne siden for ' fortelle oss hvilket spr'k du vil at kopien ' v're i.) S'rg for ' gi oss en postadresse for ' sende den til.

For alle som bor i det kontinentale USA som 'nsker 50 gratis eksemplarer av JESUS GJORDE DET! skal gj'res tilgjengelig for andre, bare send oss ber om dem, og gi oss din postadresse.

V'r e-post: ptoffice@precious-testimonies.com

Lik denne siden? Send den til en venn! 

HJEM