JESUS ​​gjorde det! Vad varje person beh�ver VETA
JESUS gjorde det!
Vad VARJE person beh'ver veta
   
(Klicka p' understrukna ovan f'r att h'ra)
S
O VAD gjorde han
G'R ? Guds Bibeln f'rs'krar oss om VAD Jesus Kristus DID och varf'r.  

Bibeln (Gudsendap'litliga Word f'r m'nskligheten) ber'ttar:Alla av oss 'r f'dda med en synd natur. Vi 'rvde den fr'nAdam och Eva - de tv' f'rsta skapade m'nniskor - p' grund av deras olydnad (synd) till Gud. Jesus Kristus betalade f'r allas andliga n'd kommer domedagen genom att ta sitt straff genom att d' en grym d'd p' korset - det betyderDINstraff.

Det 'r r'tt! Jesus Kristus gjorde det!  Jesus betalade l'sen betalning f'r din eviga ANDLIG F'RL'TELSE - DIN GRATIS PARDON fr'n evig andlig d'd COME DOM DAG .


T'nk dig att i en r'ttssal, och domaren har just d'mt dig till d'den f'r brottet du begick. F'rest'lla sig ocks' Jesus Kristus vara din advokat. Jesus Kristus s'ger till domaren (eller med andra ord, Gud himmelske Fader): 'Din Honor, jag vill tj'na min klient mening och betala priset f'r hans / hennes or'tt genom att d' i st'llet s' min klient kan g' fri fr'n brottet han / hon har beg'tt.'Kan du t'nka dig att n'gon g'r en s'dan sak f'r dig ?!  JESUS gjorde det!

Naturligtvis kan du s'ga till dig sj'lv ocks' i det 'gonblicket: Jag har inte gjort n'got f'r att d'mas att d'! Jag blir falskt anklagad! 'Vad har jag f'rmodligen DONE Gud ?!' H'r 'r ditt svar: Gud gav 10 budord f'r m'nniskor att h'lla i Gamla Testamentet Bibeln. Den som bryter bara en av dessa bud m'ste straffas f'r att bryta dem mot Gud. Var st'r det att ?! Den s'ger att i Romarbrevet 06:23: F'r syndens l'n 'r d'den [ Eternal lidande f'r sina synder], men Guds g'va 'r evigt liv i Kristus Jesus, v'r Herre. Har du n'gonsin ljugit? Lied bara en g'ng? Alla av oss har ljugit 'tminstone en g'ng. Nummer 9 av de 10 budorden s'ger: Du skall inte ljuga (b'ra falskt vittnesb'rd). Vet du vad det g'r oss? En olydig synda l'gnare mot Guds moraliska lagen - hans 10 bud. ( Uppenbarelseboken 21: 8 ber'ttar ocks' vad Gud tycker om liggande). Du just l'st 'ver vad Gud s'ger om v'r olydiga syndar mot honom genom att bryta bara EN av hans moraliska lagar: l'n att g'ra s' 'r d'den. Emotionell - andlig d'd. Total separation fr'n Gud och pl'gsamt lidande f'r v'ra synder f'r all evighet - helt fria fr'n n'gon k'rlek, fred, hopp, gl'dje eller f'rl'telse fr'n Gud n'gonsin igen (annars k'nd som fan). MEN H'R 'R GUDS b'sta nyheten! Vi kan f' f'rl'telse f'r alla v'ra olydnad (synd) mot Gud Fadern och v'ra synder mot andra JUST NU och vara s'kra JUST NU det p' domens dag, v'ra synder kommer inte att h'llas mot oss! Dessutom kommer v'rt namn skrivas p' lammen Book of Life (se: Upp 20:15 ). HUR KAN DET VARA?! Genom att be Jesus Kristus att f'rl'ta oss f'r v'ra synder och lita p' att han har f'rl'tit oss av dem genom att helt enkelt v'r fr'ga och f'rtroendefullt! Jesus kommer att g'ra det! 1 Joh 1: 8-9 s'ger: Om vi s'ger att vi inte har n'gon synd, bedrar vi oss sj'lva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bek'nner v'ra synder, 'r han trofast och r'ttf'rdig att f'rl'ta oss v'ra synder och renar oss fr'n all or'ttf'rdighet. Allts', om vi g'r Jesus v'r personliga Herre och Fr'lsare ... varje g'ng vi syndar - vi har all r'tt att be Jesus Kristus att f'rl'ta oss om v'r synd (s) - renar oss som om vi aldrig syndat - s' att n'r v'rt hj'rta slutar sl', vi kan vara s'kra p' att vi inte kommer att beh'va lida evig f'rd'melse f'r v'ra synder. Jesus Kristus gjorde vad ingen annan m'nniska n'gonsin har gjort eller n'gonsin skulle kunna g'ra. Han var den enda personen p' denna planet som har aldrig syndat . Och eftersom han aldrig syndat, 'r han den enda acceptabla offer Gud Fadern skulle acceptera att betala l'sen betalning f'r alla v'ra synder. Det 'r helt enkelt fantastiskt, 'r det inte ?! 'nd' JESUS gjorde det! VARF'R?  P' grund av hans k'rlek f'r f'rlorade syndare. Ingen av oss vet n'r v'rt hj'rta slutar sl', g'r vi? Vara mycket uppmuntras att sluta fred med Gud Fadern genom Jesus Kristus just nu . Be och ber'tta Jesus du 'r ledsen f'r dina synder mot Gud. Be honom att r'dda dig fr'n dina synder. Daily s'tta honom F'RST i allt du t'nker, s'ger och g'r. S' snart som m'jligt, vara vatten d'pt och be och lita p' Jesus fylla dig med den Helige Ande (och l'r dig hur du BO fylls dagligen! ) S' att du kan ha r'tt av den Helige Ande att njuta av att l'sa Nya testamentet Bibeln (Guds SENASTE f'rbund Word till m'nskligheten), och lyda kommandon Gud har noterats f'r Jesu Kristi efterf'ljare att lyda (det 'r bra f'r dig - du kommer att bel'nas f'r att g'ra detta!). G' med andra kristna troende som kan hj'lpa till att besvara m'nga fr'gor du f'rmodligen har, och som kommer att be f'r och uppmuntra dig. Att be Jesus Kristus att vara din personliga Fr'lsare, och g'ra honom till herre 'ver ditt liv 'r det klokaste beslut du n'gonsin kommer att g'ra.  Det kommer att ge dig evig glada bel'ningar ... och Gud kommer att bli s' glad att du har

INTE spillo eviga syften Gud har planerat f'r dig!   Gud aldrig skapat dig att vara en bortkastad skapandet av His - aldrig gl'mma att - men det 'r upp till DIG att l'ta honom arbeta i ditt liv - varje dag. Han kommer inte att tvinga dig. Han m'ste alltid bjudas in. (Intim relation aldrig uppr'tt obest'md tid med en annan person utan anstr'ngning,. Heller s' med Gud Det kr'ver ACTIVE str'van . Av de mest speciella personen i ditt liv  Gud vill aktiva str'van honom mer 'n n'got annat i ditt liv . Han 'nskar f'rsta hand - . inte andra och i s' s'tt ... iNGEN till honom 'r mer 'nskv'rt 'n dIG Han 'nskar s' ivrigt! dig att komma till den insikten , k'ra han verkligen g'r detta liv 'r din utg'ngspunkt med.. k'rleksfull skapare som kommer att p'g' i evighet .)  

[Please b'n f'rmedla detta till n'gon som kanske inte har h'rt vad Jesus gjorde f'r dem genom att d' p' korset. Att vidarebefordra detta till n'gon p' engelska eller annat spr'k, g'r en s'kning p' Internet skriver:  Jesus gjorde IT TRANSLATIONS INDEX ]

Kopiera och klistra in " JESUS gjorde det! " F'r att hj'lpa sprida evangeliet

JESUS gjorde det!  
 

(Du kan klistra "Jesus gjorde det!" P' din Facebook-sida - e-signatur - webbplats - blogg - video; etc.)

PLEASE G'R papperskopior av "Jesus gjorde det!" Och g'r dem tillg'ngliga f'r andra som inte h'rt den h'r h'rliga sanning - TRUST Herren GER DIG kreativa s'tt att f' dem i h'nderna p' andra Vem har inte h'rs tydligt THE GODA NYHETER.

(Kopiering att distribuera: H'r 'r en . Pdf-fil )

F'r den som inte har m'jlighet att skriva ut en kopia f'r att f' kopior att distribuera, kommer vi att skicka en kopia av detta JESUS gjorde det! sida skickas till dig p' det spr'k som du v'ljer. Helt enkelt maila oss beg'r en kopia och l't oss veta vilket spr'k du vill att det i (Anv'nd Google Language Translator placerad l'ngst upp till v'nster p' denna sida f'r att ber'tta vilket spr'k du vill att din kopia att vara i.) Var noga med att ge oss en postadress att skicka det till.

F'r alla som bor i kontinentala USA som vill 50 gratisexemplar av JESUS gjorde det! ska g'ras tillg'ngliga f'r andra, helt enkelt maila oss beg'r dem och ge oss din postadress.

V'r e-post: ptoffice@precious-testimonies.com

Gilla den h'r sidan? Skicka den till en v'n! 

HEM